Algemene Voorwaarden VPS Dienst ejwagenaar.com

evertwagenaar.com logo

ejwagenaar.com stelt een configuatie bestand ter beschikking. Het zogenaamde ‘ovpn’ bestand of certifikaat. Dit is niet overdraagbaar. Het bevat cryptology sleutels om uw data veilig te verzenden en ontvangen over het Internet.

De dienst

Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Voor zakelijk gebruik kunt u terecht bij zakelijke dienstverleners.

Certifikaat

  1. Het certifikaat is uitsluitend voor persoonlijk gebruik op één enkele machine. U mag het uitsluitend copieren en gebruiken als reserve copie.
  2. Onder machine of apparaat wordt verstaan een werkstation (Mac of PC) of  een enkel mobiel apparaat (smartphone of tablet).
  3. Indien u ook andere apparaten wilt aansluiten kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Wij stellen u graag in de gelegenheid om meerdere apparaten aan te sluiten. Per apparaat maken wij een certifikaat aan. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  4. Wij behouden ons het recht voor om uw certifikaat  zonder opgaaf van reden af te sluiten. U kunt dan geen connectie meer maken. Dit doen wij bijvoorbeeld wanneer wij merken dat u het certifikaat.

Support

  1. Support is gratis. Wanneer u problemen ondervindt kunt u in het Support Systeem een ticket aanmaken. Onze support afdeling zal u z.s.m. van dienst zijn.
  2. Er geldt een maximale wachttijd van 48 uur voor uw ticket in behandeling wordt genomen.

Opzeggen

  1. U kunt de dienst ten alle tijden opzeggen. Maximaal 24 uur na uw opzegging wordt uw certifikaat afgesloten van de dienst. U kunt geen connectie meer maken.
  2. In principe geldt er geen opzegtermijn. Wij behouden ons het recht voor dit te kunnen wijzigen.

Verantwoordelijkheid

  1. ejwagenaar kan geen verantwoording nemen voor wat er op de VPN gebeurt. De encryptie maakt het onmogelijk te zien wat er op de VPN Server gebeurt en wat er gedownload wordt.
  2. Uw IP adres veranderd tijdens uw sessie met de OpenVPN Server. Deze heeft echter een IP adres welke onder mijn verantwoording valt. Om copyright enfringements te voorkomen wordt u verzocht niet te ‘seeden’ of dit tot een minimum te beperken tot maximaal enkele minuren. Eventuele boetes worden direct aan u doorberekend.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.